השוואה בין נכסים

השווה
ניתן להשוות רק 4 נכסים, כל נכס חדש שנוסף יחליף את הראשון מההשוואה.